dinsdag 5 oktober 2010

Verbouwkompas.nl: handig hulpmiddel bij verbouwingen

Het ministerie van VROM/WWI, NEN en SBR lanceren per 1 oktober het Verbouwkompas, te raadplegen via www.verbouwkompas.nl. Met behulp van deze website kunnen zowel (particuliere) opdrachtgevers als bouwbedrijven stap voor stap heel gemakkelijk een verbouwing uitwerken, in relatie tot de meest voorkomende eisen uit het Bouwbesluit.

Ook als je geen bouwvergunning hoeft aan te vragen, moet een verbouwing voldoen aan alle wettelijke eisen.

Kwalitatief goed werk
Voldoen aan het Bouwbesluit vergroot volgens SBR de kans op kwalitatief goed werk. U zorgt ervoor dat een dakkapel of aanbouw veilig en comfortabel in gebruik is. Door te werken volgens het Verbouwkompas kunt u fouten signaleren en kwalitatief hoogwaardig werk laten leveren dat aan de eisen voldoet.

Verbouwkompas.nl is een instrument in ontwikkeling: op termijn worden duurzame materialen opgenomen en worden de eisen aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit 2011.

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Gemeentelijke regels, voortkomend uit bijvoorbeeld bestemmingsplannen of welstandsnota’s, blijven in het Verbouwkompas buiten beschouwing en moeten apart in ogenschouw worden genomen.

Tien verbouwingen
De verbouwingen die op de website worden beschreven zijn:

1. Dakkapel
2. Vrijstaande schuur, tuinhuis, garage
3. Vergroten van woonruimte
4. Het plaatsen van een keuken
5. Het plaatsen van een badkamer
6. Gevelopeningen nieuw of wijzigen
7. Afdak, terras, overkapping, carport
8. Serre aan de woning
9. Interne doorbraak door constructie
10. Veranderen/renoveren van het dak

www.verbouwkompas.nl 
Meer over verbouwen