vrijdag 17 februari 2012

De tafelwip

Een project dat is ontstaan na het schrijven van mijn scriptie ‘ongedwongen moeten’. Hoe kan ik de gebruiker van mijn product sturen? Ik wilde manipuleren binnen tafelmanieren. Zo is De tafelwip ontstaan. Deze maakt het - van tafel gaan tijdens het eten- onmogelijk.

tumblr_lptj8jq3Zw1qlxu8dtumblr_lptjacnz4s1qlxu8dtumblr_lptj0sB3Tm1qlxu8dwww.marleenjansen.nl